Gedurende de initiële aanvaardingsperiode, werd een totaal volume van 26.601.330 aandelen overgedragen ter aanvaarding van het bod, hetzij 87,6% van het totaal aantal aandelen waarop het bod betrekking heeft.

Fingen en de met deze vennootschap verbonden personen houden bijgevolg 96,4% van het kapitaal met stemrecht van NPM N.V.

Gedurende de initiële aanvaardingsperiode, werd een totaal volume van 26.601.330 aandelen overgedragen ter aanvaarding van het bod, hetzij 87,6% van het totaal aantal aandelen waarop het bod betrekking heeft. Fingen en de met deze vennootschap verbonden personen houden bijgevolg 96,4% van het kapitaal met stemrecht van NPM N.V.