Finasucre en Bank Degroof hebben een langetermijnvisie voor hun deelneming in Aedifica. Beide aandeelhouders hebben hun intentie bevestigd om de bevak in haar toekomstige ontwikkeling te ondersteunen.

In dit kader beveelt het benoemings- en bezoldigingscomité van de bevak de benoeming van een vertegenwoordiger van Finasucre als bestuurder aan.

Deze benoeming zal aan de gewone algemene vergadering van 12 oktober 2010 worden voorgesteld (onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA).

Finasucre is een familiale holding die gespecialiseerd is in suiker en zijn derivaten. Finascure baat landbouwgronden uit en diversifieert zich in verschillende vastgoedsectoren. De holding stelt wereldwijd 3.630 mensen tewerk; zijn omzet bedraagt 456 miljoen € op 31 maart 2010 (website: www.finasucre.com).

Finasucre en Bank Degroof hebben een langetermijnvisie voor hun deelneming in Aedifica. Beide aandeelhouders hebben hun intentie bevestigd om de bevak in haar toekomstige ontwikkeling te ondersteunen. In dit kader beveelt het benoemings- en bezoldigingscomité van de bevak de benoeming van een vertegenwoordiger van Finasucre als bestuurder aan. Deze benoeming zal aan de gewone algemene vergadering van 12 oktober 2010 worden voorgesteld (onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA). Finasucre is een familiale holding die gespecialiseerd is in suiker en zijn derivaten. Finascure baat landbouwgronden uit en diversifieert zich in verschillende vastgoedsectoren. De holding stelt wereldwijd 3.630 mensen tewerk; zijn omzet bedraagt 456 miljoen € op 31 maart 2010 (website: www.finasucre.com).