Het dividend stijgt met 15%, maar voor de Nederlandse aandelen resulteert dit in een 5% lager dividend door het zwakke pond. De hoge schuldenlast baart niet direct zorgen omwille van de hoge vrije kasstroom.

De herfinancieringszorgen zijn grotendeels van de baan na de uitgifte van 2 obligatieleningen en het verlengen van een kredietlijn tot 2012. De uitgeversactiviteiten lijden slechts beperkt onder de crisis.

De organisatie van beurzen en de tijdschriftenactiviteiten zijn veel conjunctuurgevoeliger. Uittredend topman Davis mikt op een hogere winst voor 2009. Houden, zo luidt het advies van SG Private Banking.

Het dividend stijgt met 15%, maar voor de Nederlandse aandelen resulteert dit in een 5% lager dividend door het zwakke pond. De hoge schuldenlast baart niet direct zorgen omwille van de hoge vrije kasstroom. De herfinancieringszorgen zijn grotendeels van de baan na de uitgifte van 2 obligatieleningen en het verlengen van een kredietlijn tot 2012. De uitgeversactiviteiten lijden slechts beperkt onder de crisis. De organisatie van beurzen en de tijdschriftenactiviteiten zijn veel conjunctuurgevoeliger. Uittredend topman Davis mikt op een hogere winst voor 2009. Houden, zo luidt het advies van SG Private Banking.