Zoals eerder aangegeven zal het bedrijfsresultaat van 2013 vóór aftrek van incidentele posten naar verwachting niet meer bedragen dan €908 miljoen.

Het Prestatie Verbeter Programma ligt op koers om de gestelde doelen voor 2013 te behalen. De herstructureringskosten zullen naar verwachting meer dan €300 miljoen bedragen, dit is grotendeels in lijn met eerdere indicaties voor 2013.

Voor 2014 ziet het bedrijf verdere mogelijkheden voor investeren in efficiëntieverbetering en verwacht daar ten minste €250 miljoen aan te besteden.

Zoals eerder aangegeven zal het bedrijfsresultaat van 2013 vóór aftrek van incidentele posten naar verwachting niet meer bedragen dan €908 miljoen. Het Prestatie Verbeter Programma ligt op koers om de gestelde doelen voor 2013 te behalen. De herstructureringskosten zullen naar verwachting meer dan €300 miljoen bedragen, dit is grotendeels in lijn met eerdere indicaties voor 2013. Voor 2014 ziet het bedrijf verdere mogelijkheden voor investeren in efficiëntieverbetering en verwacht daar ten minste €250 miljoen aan te besteden.