Kiezen zij voor een eigen nationaal beleid, dan kunnen de beslissingen van één land negatieve gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit in andere landen als gevolg van grensoverschrijdende effecten.

Valt de keuze op financiële stabiliteit, dan is er geen plaats meer voor een nationaal financieel beleid.

In de Europese context betekent dit dat de lidstaten het financieel beleid op Europees niveau moeten tillen en uitvoeren.

Kiezen zij voor een eigen nationaal beleid, dan kunnen de beslissingen van één land negatieve gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit in andere landen als gevolg van grensoverschrijdende effecten. Valt de keuze op financiële stabiliteit, dan is er geen plaats meer voor een nationaal financieel beleid. In de Europese context betekent dit dat de lidstaten het financieel beleid op Europees niveau moeten tillen en uitvoeren.