• Balans onverminderd sterk:

o Core Tier I-ratio 10,8%, na volledige implementatie Foundation IRB-modellen

o Fundingratio hoger op 87,3%

o Uitstekende leverageratio van 8,3%

• Client assets stijgen met ruim 5% naar € 52 miljard

• Winst blijft onder druk staan

• Kostenreductieprogramma op koers

• Investeringen in nieuwe onlinedienstverlening

Constant Korthout, Chief Financial and Risk Officer van Van Lanschot: "De liquiditeits- en kapitaalpositie van de bank blijft buitengewoon sterk. De spaargelden en deposito's van cliënten, de traditionele fundingsbron van de bank, zijn in het derde kwartaal licht gestegen. Daarnaast is de succesvolle emissie van twee ongedekte obligaties in de afgelopen maanden een bevestiging van de toegang die Van Lanschot heeft tot de kapitaalmarkt en een teken van vertrouwen in de soliditeit van de bank. Bij een private bank als Van Lanschot is de balans er voor de cliënt; dit komt tot uitdrukking in de hoge Core Tier I-ratio en de sterke leverageratio. Het investerings- en kostenreductieprogramma ligt op schema. Tot en met het derde kwartaal is een reductie van circa 150 fte gerealiseerd, ongeveer 7% van het aantal fte ultimo 2011. Daardoor zijn de bedrijfslasten lager ten opzichte van de eerste helft van 2012."

Met een fundingratio van ruim 87% zijn de kredieten van de bank grotendeels gefinancierd met spaargelden en deposito's. Door de dalende marktrente is het verschil tussen de basisrente op kredietverlening en de spaarrentes in het derde kwartaal echter verder toegenomen, waardoor de rentemarge is gedaald.

De beheerprovisies zijn licht gestegen ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dit jaar. Kempen heeft nieuwe mandaten aangetrokken en bij de private bank vindt een verdere draai naar discretionair beheer plaats.

De cliënten blijven in de huidige onzekere marktomstandigheden risicomijdend beleggingsgedrag tonen, waardoor de transactieprovisies zijn gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar.

• Balans onverminderd sterk: o Core Tier I-ratio 10,8%, na volledige implementatie Foundation IRB-modellen o Fundingratio hoger op 87,3% o Uitstekende leverageratio van 8,3% • Client assets stijgen met ruim 5% naar € 52 miljard • Winst blijft onder druk staan • Kostenreductieprogramma op koers • Investeringen in nieuwe onlinedienstverlening Constant Korthout, Chief Financial and Risk Officer van Van Lanschot: "De liquiditeits- en kapitaalpositie van de bank blijft buitengewoon sterk. De spaargelden en deposito's van cliënten, de traditionele fundingsbron van de bank, zijn in het derde kwartaal licht gestegen. Daarnaast is de succesvolle emissie van twee ongedekte obligaties in de afgelopen maanden een bevestiging van de toegang die Van Lanschot heeft tot de kapitaalmarkt en een teken van vertrouwen in de soliditeit van de bank. Bij een private bank als Van Lanschot is de balans er voor de cliënt; dit komt tot uitdrukking in de hoge Core Tier I-ratio en de sterke leverageratio. Het investerings- en kostenreductieprogramma ligt op schema. Tot en met het derde kwartaal is een reductie van circa 150 fte gerealiseerd, ongeveer 7% van het aantal fte ultimo 2011. Daardoor zijn de bedrijfslasten lager ten opzichte van de eerste helft van 2012." Met een fundingratio van ruim 87% zijn de kredieten van de bank grotendeels gefinancierd met spaargelden en deposito's. Door de dalende marktrente is het verschil tussen de basisrente op kredietverlening en de spaarrentes in het derde kwartaal echter verder toegenomen, waardoor de rentemarge is gedaald. De beheerprovisies zijn licht gestegen ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dit jaar. Kempen heeft nieuwe mandaten aangetrokken en bij de private bank vindt een verdere draai naar discretionair beheer plaats. De cliënten blijven in de huidige onzekere marktomstandigheden risicomijdend beleggingsgedrag tonen, waardoor de transactieprovisies zijn gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar.