Het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen daalde 33% naar Eur 296 mln bij een marge van 9% (was 11,7%). Het nettoresultaat bedroeg Eur 28 mln (voor incidentele baten/lasten) tegenover Eur 179 mln vorig jaar.

Na incidentele lasten kwam het netto resultaat uit op een verlies van Eur 7 mln. In het kwartaal is Eur 40 mln aan incidentele lasten begrepen. Het bedrijf heeft ook Eur 45 mln aan additionele pensioenbetalingen afgedragen.

Het personeelsbestand is inmiddels met 2050 werknemers verminderd (ruim 3%) en de kostenbesparingen bedrage op jaarbasis inmiddels Eur 204 mln.

Het bedrijf geeft geen voorspelling voor 2009, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. De lange termijn verwachtingen blijven een marge van bedrijfsresultaat plus afschrijvingen van 14% in 2011 en het bereiken van Eur 340 mln kostenbesparingen uit de ICI overname. De financiële positie is gezond. Theodoor Gilissen Bankiers blijft neutraal.

Het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen daalde 33% naar Eur 296 mln bij een marge van 9% (was 11,7%). Het nettoresultaat bedroeg Eur 28 mln (voor incidentele baten/lasten) tegenover Eur 179 mln vorig jaar. Na incidentele lasten kwam het netto resultaat uit op een verlies van Eur 7 mln. In het kwartaal is Eur 40 mln aan incidentele lasten begrepen. Het bedrijf heeft ook Eur 45 mln aan additionele pensioenbetalingen afgedragen. Het personeelsbestand is inmiddels met 2050 werknemers verminderd (ruim 3%) en de kostenbesparingen bedrage op jaarbasis inmiddels Eur 204 mln. Het bedrijf geeft geen voorspelling voor 2009, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. De lange termijn verwachtingen blijven een marge van bedrijfsresultaat plus afschrijvingen van 14% in 2011 en het bereiken van Eur 340 mln kostenbesparingen uit de ICI overname. De financiële positie is gezond. Theodoor Gilissen Bankiers blijft neutraal.