Maar op basis van de SKEW gaat er toch een belletje rinkelen. Deze index, die een beeld geeft van de gemoedsrust in de derivatenmarkt, vertoont duidelijk een beeld dat afwijkt van de VIX. De evolutie van de SKEW geeft aan dat de speculanten wel degelijk onheil vermoeden.

Wat op de markt voor derivaten leeft, is niet helemaal duidelijk. Het scenario van een crash wordt niet bij voorbaat uitgesproken, maar ook een melt up wordt niet uitgesloten. In laatstgenoemd scenario zouden de koersen naar boven kunnen exploderen. Volgens insiders zijn de kansen op een eerstgenoemd scenario echter duidelijk groter. Andere onverwachte gebeurtenissen zijn echter eveneens mogelijk, we denken in dat verband natuurlijk aan de Black Swans van Nassim Taleb.

Maar op basis van de SKEW gaat er toch een belletje rinkelen. Deze index, die een beeld geeft van de gemoedsrust in de derivatenmarkt, vertoont duidelijk een beeld dat afwijkt van de VIX. De evolutie van de SKEW geeft aan dat de speculanten wel degelijk onheil vermoeden. Wat op de markt voor derivaten leeft, is niet helemaal duidelijk. Het scenario van een crash wordt niet bij voorbaat uitgesproken, maar ook een melt up wordt niet uitgesloten. In laatstgenoemd scenario zouden de koersen naar boven kunnen exploderen. Volgens insiders zijn de kansen op een eerstgenoemd scenario echter duidelijk groter. Andere onverwachte gebeurtenissen zijn echter eveneens mogelijk, we denken in dat verband natuurlijk aan de Black Swans van Nassim Taleb.