In de eerste plaats hebben de analisten van de bank het belang van aandelen verlaagd van overwogen tot neutraal. In de tweede plaats hebben ze binnen de reeds onderwogen positie van obligaties het belang van converteerbare obligaties en schuld van opkomende landen afgebouwd ten gunste van bedrijfsobligaties en high yield.

Beide laatste hebben gunstigere risicokarakteristieken.

Bovendien hebben de analisten van ABN Amro de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille verlaagd om beter bestand te zijn tegen de door ons verwachte rentestijging.

Onder meer vanwege dit laatste hebben ze tenslotte het belang in vastgoed verlaagd van neutraal tot onderwogen.

In de eerste plaats hebben de analisten van de bank het belang van aandelen verlaagd van overwogen tot neutraal. In de tweede plaats hebben ze binnen de reeds onderwogen positie van obligaties het belang van converteerbare obligaties en schuld van opkomende landen afgebouwd ten gunste van bedrijfsobligaties en high yield. Beide laatste hebben gunstigere risicokarakteristieken. Bovendien hebben de analisten van ABN Amro de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille verlaagd om beter bestand te zijn tegen de door ons verwachte rentestijging. Onder meer vanwege dit laatste hebben ze tenslotte het belang in vastgoed verlaagd van neutraal tot onderwogen.