Wanneer zowel de eurozone moet worden ondersteund met systematische aankopen als de economie moet worden aangezwengeld met hetzelfde wapen, dan dreigt volgens professor Stefan Duchateau een overdrijvingfase. Een rentedaling is dus weinig effectief en een monetaire politiek naar Amerikaans voorbeeld is voor Europa weinig efficiënt.

Voorzitter Draghi van de ECB begrijpt dit als de beste. Voor Europa zijn er geen (monetaire) alternatieven meer zodat men simpelweg moet volharden op de ingeslagen weg. De expliciete bevestiging van deze stelling na de meest recente ECB-vergadering werd door de financiële markten dan ook bijzonder gesmaakt.

Wanneer zowel de eurozone moet worden ondersteund met systematische aankopen als de economie moet worden aangezwengeld met hetzelfde wapen, dan dreigt volgens professor Stefan Duchateau een overdrijvingfase. Een rentedaling is dus weinig effectief en een monetaire politiek naar Amerikaans voorbeeld is voor Europa weinig efficiënt. Voorzitter Draghi van de ECB begrijpt dit als de beste. Voor Europa zijn er geen (monetaire) alternatieven meer zodat men simpelweg moet volharden op de ingeslagen weg. De expliciete bevestiging van deze stelling na de meest recente ECB-vergadering werd door de financiële markten dan ook bijzonder gesmaakt.