De opbrengsten met betrekking tot producten daalden van 6 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2012 naar 4,4 miljoen EURO in dezelfde periode van 2013, terwijl de software en de licentie opbrengsten afnamen van 17,2 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2012 naar 0,7 miljoen EURO in dezelfde periode van 2013.

Door het aflopen van de licentie overeenkomst die de Groep had met Huawei Technologies, werd geen opbrengst hiervoor meer gerapporteerd in 2013 (2012: 16,5 miljoen EURO opbrengsten voor het eerste halfjaar).

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2013 bedroeg 34,1 % (exclusief uitzonderlijke items bedroeg de brutowinstmarge 27,3%) ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 75,6 % in de eerste jaarhelft van 2012, die echter een positieve invloed had door de omzet verkregen uit de licentie overeenkomst met Huawei.

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2012, daalden de bedrijfskosten van 14,1 miljoen EURO naar 8,7 miljoen EURO, door de inkrimping van de groep, bijkomende kostenbesparingen en correctie op de overheidsstimulans die verkregen wordt van de Belgische overheid voor salarissen van research personeel.

De genormaliseerde bedrijfskosten bedragen 9,9 miljoen EUR voor de eerste jaarhelft van 2013 vergeleken met 11,5 miljoen EUR voor dezelfde periode in 2012.

In de eenmalige kosten voor 2013 zijn inbegrepen gerecupereerde bedrijfsvoorheffing (1,0 miljoen EUR), opzeggingsvergoedingen (-0,6 miljoen EUR) en de vermindering van de provisies en terugname van waardeverminderingen op voorraad (0,9 miljoen EUR).

De toename van de provisie omvat hoofdzakelijk de ontslagvergoedingen voor personeel in Cork ten bedrage van 0,9 miljoen EURO.

De belangrijke toename van de financiële kosten is voornamelijk de toerekening van intresten op de converteerbare obligatielening uitgegeven op het einde van het eerste kwartaal 2013.

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2013 en het netto resultaat bedroegen respectievelijk -7,0 miljoen EURO en -7,2 miljoen EURO in vergelijking met een EBIT en netto resultaat van respectievelijk 3,5 miljoen EURO en 3,7 miljoen EURO tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De cashpositie steeg van 3,1 miljoen EURO op jaareinde 2012 naar 5,6 miljoen EURO, en dit als gevolg van enerzijds een negatieve cashflow uit de bedrijfsactiviteiten van 5,0 miljoen EURO en anderzijds de cashflow ontvangsten van 9,0 miljoen EURO uit financieringsactiviteiten (converteerbare obligatie).

De opbrengsten met betrekking tot producten daalden van 6 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2012 naar 4,4 miljoen EURO in dezelfde periode van 2013, terwijl de software en de licentie opbrengsten afnamen van 17,2 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2012 naar 0,7 miljoen EURO in dezelfde periode van 2013. Door het aflopen van de licentie overeenkomst die de Groep had met Huawei Technologies, werd geen opbrengst hiervoor meer gerapporteerd in 2013 (2012: 16,5 miljoen EURO opbrengsten voor het eerste halfjaar). De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2013 bedroeg 34,1 % (exclusief uitzonderlijke items bedroeg de brutowinstmarge 27,3%) ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 75,6 % in de eerste jaarhelft van 2012, die echter een positieve invloed had door de omzet verkregen uit de licentie overeenkomst met Huawei. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2012, daalden de bedrijfskosten van 14,1 miljoen EURO naar 8,7 miljoen EURO, door de inkrimping van de groep, bijkomende kostenbesparingen en correctie op de overheidsstimulans die verkregen wordt van de Belgische overheid voor salarissen van research personeel. De genormaliseerde bedrijfskosten bedragen 9,9 miljoen EUR voor de eerste jaarhelft van 2013 vergeleken met 11,5 miljoen EUR voor dezelfde periode in 2012. In de eenmalige kosten voor 2013 zijn inbegrepen gerecupereerde bedrijfsvoorheffing (1,0 miljoen EUR), opzeggingsvergoedingen (-0,6 miljoen EUR) en de vermindering van de provisies en terugname van waardeverminderingen op voorraad (0,9 miljoen EUR). De toename van de provisie omvat hoofdzakelijk de ontslagvergoedingen voor personeel in Cork ten bedrage van 0,9 miljoen EURO. De belangrijke toename van de financiële kosten is voornamelijk de toerekening van intresten op de converteerbare obligatielening uitgegeven op het einde van het eerste kwartaal 2013. De EBIT voor het eerste halfjaar van 2013 en het netto resultaat bedroegen respectievelijk -7,0 miljoen EURO en -7,2 miljoen EURO in vergelijking met een EBIT en netto resultaat van respectievelijk 3,5 miljoen EURO en 3,7 miljoen EURO tijdens dezelfde periode vorig jaar. De cashpositie steeg van 3,1 miljoen EURO op jaareinde 2012 naar 5,6 miljoen EURO, en dit als gevolg van enerzijds een negatieve cashflow uit de bedrijfsactiviteiten van 5,0 miljoen EURO en anderzijds de cashflow ontvangsten van 9,0 miljoen EURO uit financieringsactiviteiten (converteerbare obligatie).