Nu de wereldeconomie zich sneller herstelt dan verwacht, zal wellicht ook het genezingsproces van de banken en de financiële markten vlotter verlopen.

Enkele nieuwe koortsaanvallen blijven in de komende maanden echter nog steeds mogelijk. Zo worden de nietfinanciële bedrijven momenteel geteisterd door een enorme golf van faillissementen.

Ook de ongerustheid is nog niet verdwenen, zo merkt Dexia op. De 'Credit Default Swaps' (CDS), contracten die vooral bescherming bieden tegen het risico op faling van banken, zijn immers nog lang niet teruggekeerd naar de normale niveaus. Het wantrouwen tussen de banken is dus duidelijk nog niet van de baan.

Nu de wereldeconomie zich sneller herstelt dan verwacht, zal wellicht ook het genezingsproces van de banken en de financiële markten vlotter verlopen. Enkele nieuwe koortsaanvallen blijven in de komende maanden echter nog steeds mogelijk. Zo worden de nietfinanciële bedrijven momenteel geteisterd door een enorme golf van faillissementen. Ook de ongerustheid is nog niet verdwenen, zo merkt Dexia op. De 'Credit Default Swaps' (CDS), contracten die vooral bescherming bieden tegen het risico op faling van banken, zijn immers nog lang niet teruggekeerd naar de normale niveaus. Het wantrouwen tussen de banken is dus duidelijk nog niet van de baan.