Wanneer ze gevraagd worden wie de grootste verantwoordelijkheid draagt voor hun financiële beslissingen, leggen zeven op de tien respondenten deze volledig of grotendeels bij zichzelf (grafiek 5, som van de respondenten die 1, 2 of 3 hebben geantwoord op een schaal van 1 (mezelf) tot 10 (mijn bank)). 4% legt de verantwoordelijkheid bij de bank.

Maar Europees gezien bevindt België zich op het vlak van gehechtheid aan financiële autonomie onder het gemiddelde, op gelijke hoogte met Frankrijk.

In onze buurlanden Nederland en Duitsland vinden maar liefst 82% en 81% dat zij de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor hun financiële beslissingen.

In het Verenigd Koninkrijk loopt dit zelfs op tot 83%.

Belgen gaan er ook prat op dat ze zich niet laten beïnvloeden door druk van naasten. 84% zegt dat de financiële beslissingen van hun familie en vrienden geen grote weerslag hebben op hun eigen keuzes.

Het zijn vooral jongeren die toegeven zich sterk te laten beïnvloeden (32% van de min-25-jarigen), maar deze invloed kalft stelselmatig af doorheen de leeftijdscategorieën. Bij de 55-plussers laat slechts 7% zich beïnvloeden.

Wanneer ze gevraagd worden wie de grootste verantwoordelijkheid draagt voor hun financiële beslissingen, leggen zeven op de tien respondenten deze volledig of grotendeels bij zichzelf (grafiek 5, som van de respondenten die 1, 2 of 3 hebben geantwoord op een schaal van 1 (mezelf) tot 10 (mijn bank)). 4% legt de verantwoordelijkheid bij de bank. Maar Europees gezien bevindt België zich op het vlak van gehechtheid aan financiële autonomie onder het gemiddelde, op gelijke hoogte met Frankrijk. In onze buurlanden Nederland en Duitsland vinden maar liefst 82% en 81% dat zij de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor hun financiële beslissingen. In het Verenigd Koninkrijk loopt dit zelfs op tot 83%. Belgen gaan er ook prat op dat ze zich niet laten beïnvloeden door druk van naasten. 84% zegt dat de financiële beslissingen van hun familie en vrienden geen grote weerslag hebben op hun eigen keuzes. Het zijn vooral jongeren die toegeven zich sterk te laten beïnvloeden (32% van de min-25-jarigen), maar deze invloed kalft stelselmatig af doorheen de leeftijdscategorieën. Bij de 55-plussers laat slechts 7% zich beïnvloeden.