• De opbrengsten voor het tweede kwartaal (Q2) lagen 21,7 % hoger en de halfjaaropbrengsten (HY) groeiden met 12,7 %;

• De REBIT steeg tot 28,4 miljoen EUR in Q210 (Q209: -13,5 miljoen EUR) en kwam in HY10 uit op 32,6 miljoen EUR (HY09: -19,9 miljoen EUR);

• De winst over de verslagperiode bedroeg 27,6 miljoen EUR in Q210 (Q209: -101,4 miljoen EUR), en 22,5 miljoen EUR in HY10 (HY09: -107,6 miljoen EUR);

• De netto financiële schuld op 30 juni 2010 nam af tot 168,1 miljoen EUR1, wat resulteerde in een schuldgraad van 19,0 %.

Filip De Pauw (ING): "De resultaten van Tessenderlo kwamen iets boven de verwachtingen uit. Op basis van de cijfers heb ik mijn prognoses iets aangepast. Het neutraal koersdoel blijft evenwel gehandhaafd."

• De opbrengsten voor het tweede kwartaal (Q2) lagen 21,7 % hoger en de halfjaaropbrengsten (HY) groeiden met 12,7 %; • De REBIT steeg tot 28,4 miljoen EUR in Q210 (Q209: -13,5 miljoen EUR) en kwam in HY10 uit op 32,6 miljoen EUR (HY09: -19,9 miljoen EUR); • De winst over de verslagperiode bedroeg 27,6 miljoen EUR in Q210 (Q209: -101,4 miljoen EUR), en 22,5 miljoen EUR in HY10 (HY09: -107,6 miljoen EUR); • De netto financiële schuld op 30 juni 2010 nam af tot 168,1 miljoen EUR1, wat resulteerde in een schuldgraad van 19,0 %. Filip De Pauw (ING): "De resultaten van Tessenderlo kwamen iets boven de verwachtingen uit. Op basis van de cijfers heb ik mijn prognoses iets aangepast. Het neutraal koersdoel blijft evenwel gehandhaafd."