FIL Limited (Fidelity International), met adres op PO Box HM 670, Hamilton HMCX , Bermuda, heeft de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 15 april 2009 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden, en toen 5,00% van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.

FIL Limited (Fidelity International), met adres op PO Box HM 670, Hamilton HMCX , Bermuda, heeft de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 15 april 2009 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden, en toen 5,00% van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.