Fidelity Management and Research LLC (FMR), met adres op PO Box 82 Devonshire street, Boston, Massachusetts, 02109, USA, heeft de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 29 april 2009 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden, en op dat ogenblik 2,71 % van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.

Fidelity Management and Research LLC (FMR), met adres op PO Box 82 Devonshire street, Boston, Massachusetts, 02109, USA, heeft de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 29 april 2009 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden, en op dat ogenblik 2,71 % van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.