Het aandeelhouderschap van Fidelity Management and Research (FMR LLC) heeft de kennisgevingsdrempel van 5% overschreden door de koop van stemrechtverlenende effecten.

Het aandeelhouderschap van Fidelity Management and Research (FMR LLC) heeft de kennisgevingsdrempel van 5% overschreden door de koop van stemrechtverlenende effecten.