Maar de echte oorzaken van de crisis liggen natuurlijk veel dieper. Criminoloog Norman White wees er in een interview met Time Magazine op dat voor de Great Recession 16% van de inwoners van de stad onder de armoedegrens leefden. Inmiddels is dat percentage opgeklommen tot 20%.

Een gelijkaardige situatie doet zich in veel Amerikaanse steden voor, waar de middenklasse geleidelijk aan uitsterft en waar steeds meer mensen er niet meer in slagen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zal er uiteindelijk dat we ons op termijn aan een veelvoud van Fergusons mogen verwachten.

Maar de echte oorzaken van de crisis liggen natuurlijk veel dieper. Criminoloog Norman White wees er in een interview met Time Magazine op dat voor de Great Recession 16% van de inwoners van de stad onder de armoedegrens leefden. Inmiddels is dat percentage opgeklommen tot 20%. Een gelijkaardige situatie doet zich in veel Amerikaanse steden voor, waar de middenklasse geleidelijk aan uitsterft en waar steeds meer mensen er niet meer in slagen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zal er uiteindelijk dat we ons op termijn aan een veelvoud van Fergusons mogen verwachten.