Indien de federale overheid haar doelstelling alleen maar zou willen bereiken met een vermindering van de overheidsuitgaven, zou dit willen zeggen dat de federale uitgaven tegen 2017 met één derde zouden worden ingekrompen - een grote inspanning.

Hoe komt het dan dat de meeste respondenten van de laatste Economic.Poll@ING toch vooral op federaal niveau wensen te snoeien, indien ze moesten besparen? Wellicht omdat de federale overheid nog steeds de meerderheid van de overheidsinkomsten zelf int.

Dat geeft de indruk dat de federale overheid die inkomsten ook zelf uitgeeft. Ze stort echter het grootste deel door naar de sociale zekerheid, de deelstaten en de lokale besturen.

Uiteindelijk blijft slechts een klein deel over om haar eigen beleid te voeren.

Na de staatshervorming zal de federale overheid nog maar 17% van de totale overheidsuitgaven (rentelasten uitgezonderd) voor zijn rekening nemen.

De sociale zekerheid, de deelstaten en de lokale besturen zullen respectievelijk 37%, 32% en 14% uitgeven! Hoe groter deze delen worden, hoe moeilijker het wordt om de inspanning op het federale niveau te concentreren.

Indien de federale overheid haar doelstelling alleen maar zou willen bereiken met een vermindering van de overheidsuitgaven, zou dit willen zeggen dat de federale uitgaven tegen 2017 met één derde zouden worden ingekrompen - een grote inspanning. Hoe komt het dan dat de meeste respondenten van de laatste Economic.Poll@ING toch vooral op federaal niveau wensen te snoeien, indien ze moesten besparen? Wellicht omdat de federale overheid nog steeds de meerderheid van de overheidsinkomsten zelf int. Dat geeft de indruk dat de federale overheid die inkomsten ook zelf uitgeeft. Ze stort echter het grootste deel door naar de sociale zekerheid, de deelstaten en de lokale besturen. Uiteindelijk blijft slechts een klein deel over om haar eigen beleid te voeren. Na de staatshervorming zal de federale overheid nog maar 17% van de totale overheidsuitgaven (rentelasten uitgezonderd) voor zijn rekening nemen. De sociale zekerheid, de deelstaten en de lokale besturen zullen respectievelijk 37%, 32% en 14% uitgeven! Hoe groter deze delen worden, hoe moeilijker het wordt om de inspanning op het federale niveau te concentreren.