De verschillen op macrogebied tussen Europa en de Verenigde Staten waren zichtbaar in de ontwikkeling van de beurzen, die in de Verenigde Staten nagenoeg stabiel waren dichtbij de bereikte recordniveaus en in Europa overal wat lager sloten dan waarmee de week was begonnen.

De obligatierente daalde op de meeste markten met circa 10 basispunten als uitvloeisel van de vriendelijke stemming op deze markten. In Duitsland werd met 1,24% op 10-jaars staatsobligaties zelfs het laagtepunt van begin mei 2013 benaderd.

De verschillen op macrogebied tussen Europa en de Verenigde Staten waren zichtbaar in de ontwikkeling van de beurzen, die in de Verenigde Staten nagenoeg stabiel waren dichtbij de bereikte recordniveaus en in Europa overal wat lager sloten dan waarmee de week was begonnen. De obligatierente daalde op de meeste markten met circa 10 basispunten als uitvloeisel van de vriendelijke stemming op deze markten. In Duitsland werd met 1,24% op 10-jaars staatsobligaties zelfs het laagtepunt van begin mei 2013 benaderd.