Percival Stanion, head asset allocation bij Barings, vreest dat de dreiging van een downgrade van de Amerikaanse kredietrating steeds acutere vormen begint aan te nemen.

Stanion vreest bovendien dat het effect van deze maatregel niet onderschat mag worden, de fallout er van zal veel verder reiken dan alleen de Amerikaanse economie. De ganse wereldeconomie kan er onder te lijden hebben.

Percival Stanion, head asset allocation bij Barings, vreest dat de dreiging van een downgrade van de Amerikaanse kredietrating steeds acutere vormen begint aan te nemen. Stanion vreest bovendien dat het effect van deze maatregel niet onderschat mag worden, de fallout er van zal veel verder reiken dan alleen de Amerikaanse economie. De ganse wereldeconomie kan er onder te lijden hebben.