De Fed houdt in de tussentijd de rente op nul (ZIRP) en hevelt zijn tegoeden over naar schatkistpapier met langere looptijd (Twist).

Maar dat zal weinig uithalen.

Zoals het IMF in zijn meest recente rapport benadrukt, zit de Amerikaanse economie in een spagaat.

Dat blijkt uit het feit dat het midden- en klein bedrijf geen toegang heeft tot de broodnodige bankfi nanciering en dus ook niet profi teert van deze uiterst lage rente, terwijl de grote groepen over overvloedige liquiditeit beschikken en geen behoefte hebben aan deze lage rente.

Elders in de economie komt de uiterst lage hypotheekrente (wij hebben een laagterecord bereikt met 4,05% op 30 jaar) niet ten goede aan de huishoudens die hieraan de grootste behoefte hebben.

Omdat de waarde van hun vastgoed lager is dan dat van hun krediet beschikken zij niet over de mogelijkheid tot herfinanciering om in hun totale behoeften te voorzien.

In deze fase van de economische groeivertraging zal de effectiviteit

van het optreden van de Fed dan ook zeer beperkt zijn.

De Fed houdt in de tussentijd de rente op nul (ZIRP) en hevelt zijn tegoeden over naar schatkistpapier met langere looptijd (Twist). Maar dat zal weinig uithalen. Zoals het IMF in zijn meest recente rapport benadrukt, zit de Amerikaanse economie in een spagaat. Dat blijkt uit het feit dat het midden- en klein bedrijf geen toegang heeft tot de broodnodige bankfi nanciering en dus ook niet profi teert van deze uiterst lage rente, terwijl de grote groepen over overvloedige liquiditeit beschikken en geen behoefte hebben aan deze lage rente. Elders in de economie komt de uiterst lage hypotheekrente (wij hebben een laagterecord bereikt met 4,05% op 30 jaar) niet ten goede aan de huishoudens die hieraan de grootste behoefte hebben. Omdat de waarde van hun vastgoed lager is dan dat van hun krediet beschikken zij niet over de mogelijkheid tot herfinanciering om in hun totale behoeften te voorzien. In deze fase van de economische groeivertraging zal de effectiviteit van het optreden van de Fed dan ook zeer beperkt zijn.