Kevin Warsh, een 'board governor' van de Federal Reserve, merkte in een column in de Wall Street Journal op dat de vorig jaar op 3 november aangekondigde maatregelen (de inkoop van 75 miljard aan staatsobligaties per maand) zeker niet onvoorwaardelijk was.

Ze kunnen met andere woorden teruggeschroefd worden wanneer de marktomstandigheden dat vereisen. Warsh is van mening dat de FED voldoende flexibel is om zich aan te passen.

Hij weerlegde de kritiek van heel wat landen op de maatregel. De verruiming van de monetaire politiek is volgens hem nuttig en noodzakelijk, hoewel er binnen de FED zelf ook interne weerstand tegen bestond.

Kevin Warsh, een 'board governor' van de Federal Reserve, merkte in een column in de Wall Street Journal op dat de vorig jaar op 3 november aangekondigde maatregelen (de inkoop van 75 miljard aan staatsobligaties per maand) zeker niet onvoorwaardelijk was. Ze kunnen met andere woorden teruggeschroefd worden wanneer de marktomstandigheden dat vereisen. Warsh is van mening dat de FED voldoende flexibel is om zich aan te passen. Hij weerlegde de kritiek van heel wat landen op de maatregel. De verruiming van de monetaire politiek is volgens hem nuttig en noodzakelijk, hoewel er binnen de FED zelf ook interne weerstand tegen bestond.