Deze bijgestelde verwachting is met name verantwoordelijk voor de sterke relatieve rentestijgingen. Met nadruk relatief want in absolute termen is een stijging van 0,6%, gezien de rentes in het verleden, niet echt spectaculair.

Van een obligatiecrash is ook geen sprake van met name bedrijfsleningen zijn in de afgelopen maand verder gestegen waardoor het rendement is gedaald. Beleggers zijn nog altijd op zoek naar rendement en leningen worden nog altijd makkelijk geplaatst door bedrijven.

Het verschil tussen staatsleningen en bedrijfsleningen is hierdoor afgenomen. Dat impliceert automatisch dat bedrijfsleningen risicovoller aan het worden zijn omdat "het kussen" de hogere rente minder is geworden.

Concluderend kan worden gesteld dat de obligatiemarkt gevaarlijker is dan een jaar geleden. Maar dat impliceert niet automatisch dat er in paniek moet worden geraakt.

Deze bijgestelde verwachting is met name verantwoordelijk voor de sterke relatieve rentestijgingen. Met nadruk relatief want in absolute termen is een stijging van 0,6%, gezien de rentes in het verleden, niet echt spectaculair. Van een obligatiecrash is ook geen sprake van met name bedrijfsleningen zijn in de afgelopen maand verder gestegen waardoor het rendement is gedaald. Beleggers zijn nog altijd op zoek naar rendement en leningen worden nog altijd makkelijk geplaatst door bedrijven. Het verschil tussen staatsleningen en bedrijfsleningen is hierdoor afgenomen. Dat impliceert automatisch dat bedrijfsleningen risicovoller aan het worden zijn omdat "het kussen" de hogere rente minder is geworden. Concluderend kan worden gesteld dat de obligatiemarkt gevaarlijker is dan een jaar geleden. Maar dat impliceert niet automatisch dat er in paniek moet worden geraakt.