Tyler Durden van Businsess Insider berekende dat van de 1520 dagen die sinds 25 november zijn verstreken de FED maar liefst tijdens 1230 dagen tussenbeide is gekomen op de financiële markten. Een dergelijke mate van ingrijpen is ongezien in de geschiedenis van de financiële markten.

Durden spreek van een alfabetsoep van interventies, met als kroon op het werk de drie verschillende versies van het programma voor quantative easing.

Uiteindelijk moest de Amerikaanse centrale bank tot dusver in 80% van de dagen sinds het begin van de Lehman-crisis tussenbeide komen.

Tyler Durden van Businsess Insider berekende dat van de 1520 dagen die sinds 25 november zijn verstreken de FED maar liefst tijdens 1230 dagen tussenbeide is gekomen op de financiële markten. Een dergelijke mate van ingrijpen is ongezien in de geschiedenis van de financiële markten. Durden spreek van een alfabetsoep van interventies, met als kroon op het werk de drie verschillende versies van het programma voor quantative easing. Uiteindelijk moest de Amerikaanse centrale bank tot dusver in 80% van de dagen sinds het begin van de Lehman-crisis tussenbeide komen.