Daarmee zien we voor de eerste keer bevestigd dat er wel degelijk sprake is van zeepbellen op de financiële markten, iets wat tot dusver meestal werd ontkend. Maar Lacker had nog een tweede opmerking: het is zeer gevaarlijk om die zeepbellen te doorprikken, dus is een afwachtende houding geboden.

Lacker heeft de reputatie om tot op zekere hoogte een tegenstander van quantative easing te zijn, maar aan zijn stem werd tot dusver binnen de FED weinig aandacht besteed. Volgens Lacker zal de centrale bank zeer voorzichtig te werk moeten gaan om de lucht uit het financieel systeem te laten ontsnappen.

Daarmee zien we voor de eerste keer bevestigd dat er wel degelijk sprake is van zeepbellen op de financiële markten, iets wat tot dusver meestal werd ontkend. Maar Lacker had nog een tweede opmerking: het is zeer gevaarlijk om die zeepbellen te doorprikken, dus is een afwachtende houding geboden. Lacker heeft de reputatie om tot op zekere hoogte een tegenstander van quantative easing te zijn, maar aan zijn stem werd tot dusver binnen de FED weinig aandacht besteed. Volgens Lacker zal de centrale bank zeer voorzichtig te werk moeten gaan om de lucht uit het financieel systeem te laten ontsnappen.