Merk op dat de Juglar-cyclus wordt opgebouwd uit drie Kitchin cycli en de Berry/Kuznets cyclus weer wordt opgebouwd uit drie Juglar cycli.

Minder bekend, maar niet minder belangrijk is volgens Theodoor Gilissen Bankiers de cyclus die is vernoemd naar de historici Straus en Howe. Informatie hierover treft u aan op wikipedia via de link: http://en.wikipedia.org/wiki/Strauss-Howe_generational_theory.

Volgens Straus en Howe bestaat er een generatiecyclus van ca. 85 - 90 jaar die weer is opgebouwd uit de drie Berry/Kuznets cycli. Het gedrag van mensen en groepen van mensen kan worden verklaard aan de hand van vier fasen van een mensenleven, waarin ervaringen worden opgedaan.

De technisch analist Tony Plummer (Helmsman Economics Ltd) herkent in een 30-jaars cyclus drie cycli, waarvan de laatste betrekking heeft op het elimineren van excessen die zijn ontstaan door massapyschologie. In deze fase wordt afgerekend met eerdere ervaringen en (weef)fouten in aannames die door een collectief handelen zijn ontstaan.

In de Financieele Telegraaf verscheen afgelopen weekend een artikel over vijf jaar kredietcrisis, waarin de vergelijking werd gemaakt met de zogeheten 'Lange Depressie' in het laatste kwart van de 19e eeuw (als gevolg van het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Jay Cooke & Co. in 1873).

Het deprimerende van het artikel is de conclusie dat een periode van economische stagnatie mogelijk wel 20 jaar kan aanhouden. Hoe realistisch is deze veronderstelling?

Drie kernwoorden horen bij eliminatie van excessen

Tony Plummer somt drie kernwoorden op die horen bij het proces van eliminatie van excessen: verwerping (reject), versnippering (fragmentation) en polarisatie.

In de afgelopen week werd bekend dat Ierland door het IMF wordt gewaarschuwd, de Japanse economische groei tegenvalt, dalende importen in China wijzen op een afkoeling, het wantrouwen tegenover de euro groeit, de OESO sombert over de groei in de opkomende landen, de ECB Spanje dwingt de IMF-eisen te accepteren, terwijl de Spaanse regio's botsen met premier Rajoy en het aanzetten van de geldpers door de Federal Reserve een nieuwe valutaoorlog veroorzaakt.

Om over de spanningen tussen Israël en Iran, de woede in het Midden-Oosten jegens de V.S. en de escalerende ruzie tussen Japan en China nog maar te zwijgen.

Volgens Helmsman Economics zijn we getuige van 'eliminatie van excessen'.De Dow Jones Index beweegt nu vanaf de eeuwwisseling per saldo zijwaarts net zoals in de periode 1966 t/m 1982.

De korte termijn trend voor aandelen is opwaarts, maar de kansen ten aanzien van een nieuwe bull-markt lijken volgens Theodoor Gilissen Bankiers zeer beperkt.

Een dynamische asset-allocatie, waarin actief de middellange termijn trends worden bespeeld, kan een oplossing zijn om de kansen en risico's voortdurend in de goede balans te houden.

Op dit moment lijkt de Europese DJ Basic Resources aanstalten te maken voor een periode van outperformance t.o.v. DJ Stoxx 600.

Merk op dat de Juglar-cyclus wordt opgebouwd uit drie Kitchin cycli en de Berry/Kuznets cyclus weer wordt opgebouwd uit drie Juglar cycli. Minder bekend, maar niet minder belangrijk is volgens Theodoor Gilissen Bankiers de cyclus die is vernoemd naar de historici Straus en Howe. Informatie hierover treft u aan op wikipedia via de link: http://en.wikipedia.org/wiki/Strauss-Howe_generational_theory. Volgens Straus en Howe bestaat er een generatiecyclus van ca. 85 - 90 jaar die weer is opgebouwd uit de drie Berry/Kuznets cycli. Het gedrag van mensen en groepen van mensen kan worden verklaard aan de hand van vier fasen van een mensenleven, waarin ervaringen worden opgedaan. De technisch analist Tony Plummer (Helmsman Economics Ltd) herkent in een 30-jaars cyclus drie cycli, waarvan de laatste betrekking heeft op het elimineren van excessen die zijn ontstaan door massapyschologie. In deze fase wordt afgerekend met eerdere ervaringen en (weef)fouten in aannames die door een collectief handelen zijn ontstaan. In de Financieele Telegraaf verscheen afgelopen weekend een artikel over vijf jaar kredietcrisis, waarin de vergelijking werd gemaakt met de zogeheten 'Lange Depressie' in het laatste kwart van de 19e eeuw (als gevolg van het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Jay Cooke & Co. in 1873). Het deprimerende van het artikel is de conclusie dat een periode van economische stagnatie mogelijk wel 20 jaar kan aanhouden. Hoe realistisch is deze veronderstelling?Drie kernwoorden horen bij eliminatie van excessen Tony Plummer somt drie kernwoorden op die horen bij het proces van eliminatie van excessen: verwerping (reject), versnippering (fragmentation) en polarisatie. In de afgelopen week werd bekend dat Ierland door het IMF wordt gewaarschuwd, de Japanse economische groei tegenvalt, dalende importen in China wijzen op een afkoeling, het wantrouwen tegenover de euro groeit, de OESO sombert over de groei in de opkomende landen, de ECB Spanje dwingt de IMF-eisen te accepteren, terwijl de Spaanse regio's botsen met premier Rajoy en het aanzetten van de geldpers door de Federal Reserve een nieuwe valutaoorlog veroorzaakt. Om over de spanningen tussen Israël en Iran, de woede in het Midden-Oosten jegens de V.S. en de escalerende ruzie tussen Japan en China nog maar te zwijgen. Volgens Helmsman Economics zijn we getuige van 'eliminatie van excessen'.De Dow Jones Index beweegt nu vanaf de eeuwwisseling per saldo zijwaarts net zoals in de periode 1966 t/m 1982. De korte termijn trend voor aandelen is opwaarts, maar de kansen ten aanzien van een nieuwe bull-markt lijken volgens Theodoor Gilissen Bankiers zeer beperkt. Een dynamische asset-allocatie, waarin actief de middellange termijn trends worden bespeeld, kan een oplossing zijn om de kansen en risico's voortdurend in de goede balans te houden. Op dit moment lijkt de Europese DJ Basic Resources aanstalten te maken voor een periode van outperformance t.o.v. DJ Stoxx 600.