Volgens Marc Faber, uitgever van The Gloom, Boom & Doom Report, zijn de edelmetalen veruit te verkiezen boven Bitcoin. Laatstgenoemde heeft dus heel wat concurrentie, in het geval van de edelmetalen is van concurrentie geen sprake. Bovendien stelt zich het probleem van de waardering.

Goud kan gewaardeerd worden op basis van een aantal maatstaven, bijvoorbeeld op basis van de totale hoeveelheid uitstaand geld, op basis van de toename van de welvaart, op basis van het aantal uitstaande kredieten enzovoort. In het geval van Bitcoin is er echter geen enkel referentiepunt.

Volgens Marc Faber, uitgever van The Gloom, Boom & Doom Report, zijn de edelmetalen veruit te verkiezen boven Bitcoin. Laatstgenoemde heeft dus heel wat concurrentie, in het geval van de edelmetalen is van concurrentie geen sprake. Bovendien stelt zich het probleem van de waardering. Goud kan gewaardeerd worden op basis van een aantal maatstaven, bijvoorbeeld op basis van de totale hoeveelheid uitstaand geld, op basis van de toename van de welvaart, op basis van het aantal uitstaande kredieten enzovoort. In het geval van Bitcoin is er echter geen enkel referentiepunt.