Alle specialisten van de grote internationale beheerders zijn het erover eens dat de obligatiemarkten de komende tijd gevaarlijk terrein zijn voor beleggers. In de eerste twee kwartalen van dit jaar moet de economische context over het algemeen gunstig blijven, met een versnellende wereldwijde groei en een geringe inflatiedruk.
...

Alle specialisten van de grote internationale beheerders zijn het erover eens dat de obligatiemarkten de komende tijd gevaarlijk terrein zijn voor beleggers. In de eerste twee kwartalen van dit jaar moet de economische context over het algemeen gunstig blijven, met een versnellende wereldwijde groei en een geringe inflatiedruk.Maar de centrale banken van de grote ontwikkelde landen zijn hun steun aan de obligatiemarkten geleidelijk aan het afbouwen. Terwijl ze midden 2016 maandelijks nog voor 180 miljard dollar opkochten, is dat bedrag gedaald tot 100 miljard dollar. In de loop van volgend jaar zullen de stimuleringsmaatregelen stoppen.Philippe Lespinard van de vermogensbeheerder Schroders onderstreept dat "de normalisatie van het monetaire beleid een belangrijke risicofactor is, aangezien de balans van de Federal Reserve naar verwachting met de helft zal dalen in de komende vijf jaar. Dat is een sprong in het onbekende."De afbouw van de steun zal leiden tot een stijging van de tienjaarsrente, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Hans-Jörg Naumer van Allianz Global Investors wijst erop dat "overheidsobligaties uit de eurozone nog altijd worden verhandeld tegen negatieve rendementen, wat impliceert dat de risico's niet langer worden beloond." "Europa is het gevoeligst voor die normalisatie, aangezien de obligatiemarkten in die regio het meest worden gemanipuleerd. Dat geldt in het bijzonder voor high-yieldobligaties van niet-financiële instellingen", zegt Garreth Isaac van Invesco."De volatiliteit op de obligatiemarkten blijft beperkt, maar er is niet veel nodig om in een nerveuzere marktfase te belanden." De massale vlucht van obligatiebeleggers zou tot een ontwrichting kunnen leiden."In de zoektocht naar hogere rendementen is de afgelopen vijf jaar massaal belegd in Europese high-yieldobligaties. Beleggers gingen ervan uit dat die producten liquide zouden blijven en dat ze er gemakkelijk zouden kunnen uitstappen. Vooral ETF's waren populair, aangezien die markt nog nooit was geconfronteerd met massale kapitaaluitstromen. De moeilijkere context zal leiden tot grote prestatieverschillen tussen de verschillende obligatieklassen", verwacht Philippe Lespinard. Tegelijk verwachten de meeste specialisten dat de inflatiedruk door de versnellende wereldwijde economische groei opnieuw zal toenemen. Daardoor zouden de centrale banken voor een dubbele uitdaging staan: de normalisatie van hun monetaire beleid en de verhoging van de basisrente. "Ze zijn duidelijk nog niet toe aan dat soort reflecties", stelt Isaac vast. "En het is ook weinig waarschijnlijk dat Mario Draghi de basisrente van de Europese Centrale Bank nog zal willen verhogen voordat hij zijn functie verlaat (op 1 november 2019, nvdr). Aangezien de overheidsschuld veel hoger is dan tien jaar geleden, zullen de overheidsfinanciën sneller in de problemen komen als de obligatierente omhooggaat." De obligatiespecialisten verwachten nieuwe trends in de komende maanden. Zo zal de normalisatie van de rente leiden tot een verschuiving van de beleggingsstromen van de meest risicovolle segmenten naar tienjarige Amerikaanse obligaties."Tegen de huidige rente worden de risico's die beleggers nemen niet beloond. De gemiddelde rente op Europese high-yieldobligaties bedroeg slechts 2,5 procent in de afgelopen zes maanden. Dat is slechts een zeer kleine premie tegenover de 2 procent die Amerikaanse overheidsobligaties bieden", zegt Lespinard. Bovendien verwacht hij dat de omstandigheden minder gunstig worden voor de financiering van bedrijven, met meer faillissementen en een hogere wanbetalingsgraad in de komende kwartalen."Veel beleggers zullen wellicht naar hun natuurlijke habitat terugkeren in de komende maanden", verwacht Isaac. "Wij positioneren ons defensiever, om de impact van de normalisatie van de obligatierente te beperken." Voor beleggers die een deel van hun portefeuille absoluut in obligaties moeten aanhouden, zijn er volgens de specialisten diverse segmenten die een betere bescherming kunnen bieden. De stijging van de inflatiedruk zou een gunstige invloed moeten hebben op inflatiegelinkte obligaties. Volgens Hans-Jörg Naumer "moet dat marktsegment de voorkeur krijgen voor de middellange termijn."De gunstigere context voor de beurzen zou ook ten goede moeten komen van hybride activa, zoals converteerbare obligaties. En Amerikaanse bedrijfsobligaties blijven redelijke rendementen bieden, zolang de wanbetalingsgraad niet te snel oploopt. Tot slot blijven de specialisten gunstig staan tegenover de vooruitzichten van obligaties uit opkomende landen die een versnelde groei laten optekenen. Vaak kunnen ze hun basisrente nog verlagen. Naumer is positief over die activaklasse, in het bijzonder over obligaties in sterke valuta's. Hij onderstreept dat de macro-economische gegevens sterk zijn verbeterd de afgelopen maanden. "Maar obligaties uit de opkomende landen blijven kwetsbaar, vooral door het protectionistische risico uit de Verenigde Staten."