Midsize - De midsize vloot geniet van een aanzienlijk contractportfolio dat ook tijdens het derde kwartaal uitgebreid werd. De vloot is voor de rest van het jaar ingedekt voor 90%.

Dankzij contracten die werden afgesloten met goed gereputeerde tegenpartijen is de indekking voor 2011 al voor 55% verzekerd aan lonende marges. De spotmarktomstandigheden in dit segment blijven stabiel.

VLGC - Ondanks een kleine verbetering van de Baltic Freight Index (marktindex voor een standaard VLGC-reis van de Arabische Golf naar Japan) blijft de spotmarkt uitdagend.

Voor de rest van het jaar wordt verwacht dat de marktcondities verder zullen verbeteren maar voorlopig blijven de netto-inkomsten onder break-even. Het overschot aan scheepscapaciteit neemt geleidelijk af en de vooruitzichten voor 2011 lijken steeds beter.

De EXMAR VLGC-vloot is voor de rest van het jaar volledig ingedekt en voor 2011 bedraagt de indekking 45%.

Tankers met druktanks - FATIMÉ (5.000 m³), het laatste schip uit de reeks van tien die door EXMAR in joint venture met Wah Kwong werden besteld, werd op 30 september opgeleverd.

Alle schepen uit die reeks zijn momenteel ingezet zowel ten oosten als ten westen van het Suez-kanaal onder tijdbevrachtingcontracten die werden afgesloten met toonaangevende tegenpartijen. De indekking voor 2011 bedraagt nu reeds 75%.

LNG

De LNG-vloot droeg in het derde kwartaal met USD 9,9 miljoen bij tot het bedrijfsresultaat (EBIT). De bijdrage werd beïnvloed door 21 off-hire dagen.

LNG/C EXCEL blijft tot begin 2011 ingezet onder een kortetermijnovereenkomst, die mogelijks kan verlengd worden. Voor het schip blijft een minimum inkomen verzekerd via een ondergeschikt krediet, verleend door een derde partij.

In de transactie tussen EXMAR NV en Teekay LNG Partners (NYSE: TGP) die op 7 oktober 2010 werd aangekondigd, zijn de definitieve overeenkomsten nog niet met alle financiers gefinaliseerd.

De ondertekening wordt binnenkort verwacht. Het resultaat van deze transactie (ongeveer USD 50 miljoen meerwaarde) is nog niet in de cijfers over het derde kwartaal opgenomen; dit resultaat zal blijken uit de cijfers van het vierde kwartaal.

Offshore

In het derde kwartaal droegen de offshore activiteiten bij tot het bedrijfsresultaat (EBIT) met USD -0,7 miljoen (USD -0,5 miljoen voor het derde kwartaal 2009). Op de OPTI-EX™ wordt vanaf 1 juli 2010 geen afschrijvingslast meer opgenomen in de

winst- en verliesrekening.

Eind augustus werden de definitieve overeenkomsten ondertekend in verband met de verkoop van het drijvende productieplatform OPTI-EX™ aan LLOG Deepwater. EXMAR en LLOG doen momenteel het nodige om de goedkeuring te bekomen van de bevoegde autoriteiten om het platform in te zetten in de Golf van Mexico medio 2011. De verkoop van het platform is afhankelijk van deze goedkeuring.

Voor het accommodatieplatform KISSAMA werden met ingang van 1 november opeenvolgende kortetermijncontracten afgesloten in Kongo. Deze contracten brengen de KISSAMA in een goede positie in West-Afrika om verdere opportuniteiten te vinden in 2011.

Diensten en holding

De bijdrage tot het bedrijfsresultaat van de Dienstenactiviteiten (EXMAR Shipmanagement, BELGIBO en TRAVEL PLUS) is USD 0,3 miljoen voor het derde kwartaal. Samen met de Holdingactiviteiten wordt voor USD -1,0 miljoen bijgedragen (vergeleken met USD -1,0 miljoen voor het derde kwartaal 2009).

Midsize - De midsize vloot geniet van een aanzienlijk contractportfolio dat ook tijdens het derde kwartaal uitgebreid werd. De vloot is voor de rest van het jaar ingedekt voor 90%. Dankzij contracten die werden afgesloten met goed gereputeerde tegenpartijen is de indekking voor 2011 al voor 55% verzekerd aan lonende marges. De spotmarktomstandigheden in dit segment blijven stabiel. VLGC - Ondanks een kleine verbetering van de Baltic Freight Index (marktindex voor een standaard VLGC-reis van de Arabische Golf naar Japan) blijft de spotmarkt uitdagend. Voor de rest van het jaar wordt verwacht dat de marktcondities verder zullen verbeteren maar voorlopig blijven de netto-inkomsten onder break-even. Het overschot aan scheepscapaciteit neemt geleidelijk af en de vooruitzichten voor 2011 lijken steeds beter. De EXMAR VLGC-vloot is voor de rest van het jaar volledig ingedekt en voor 2011 bedraagt de indekking 45%. Tankers met druktanks - FATIMÉ (5.000 m³), het laatste schip uit de reeks van tien die door EXMAR in joint venture met Wah Kwong werden besteld, werd op 30 september opgeleverd. Alle schepen uit die reeks zijn momenteel ingezet zowel ten oosten als ten westen van het Suez-kanaal onder tijdbevrachtingcontracten die werden afgesloten met toonaangevende tegenpartijen. De indekking voor 2011 bedraagt nu reeds 75%. LNG De LNG-vloot droeg in het derde kwartaal met USD 9,9 miljoen bij tot het bedrijfsresultaat (EBIT). De bijdrage werd beïnvloed door 21 off-hire dagen. LNG/C EXCEL blijft tot begin 2011 ingezet onder een kortetermijnovereenkomst, die mogelijks kan verlengd worden. Voor het schip blijft een minimum inkomen verzekerd via een ondergeschikt krediet, verleend door een derde partij. In de transactie tussen EXMAR NV en Teekay LNG Partners (NYSE: TGP) die op 7 oktober 2010 werd aangekondigd, zijn de definitieve overeenkomsten nog niet met alle financiers gefinaliseerd. De ondertekening wordt binnenkort verwacht. Het resultaat van deze transactie (ongeveer USD 50 miljoen meerwaarde) is nog niet in de cijfers over het derde kwartaal opgenomen; dit resultaat zal blijken uit de cijfers van het vierde kwartaal. Offshore In het derde kwartaal droegen de offshore activiteiten bij tot het bedrijfsresultaat (EBIT) met USD -0,7 miljoen (USD -0,5 miljoen voor het derde kwartaal 2009). Op de OPTI-EX™ wordt vanaf 1 juli 2010 geen afschrijvingslast meer opgenomen in de winst- en verliesrekening. Eind augustus werden de definitieve overeenkomsten ondertekend in verband met de verkoop van het drijvende productieplatform OPTI-EX™ aan LLOG Deepwater. EXMAR en LLOG doen momenteel het nodige om de goedkeuring te bekomen van de bevoegde autoriteiten om het platform in te zetten in de Golf van Mexico medio 2011. De verkoop van het platform is afhankelijk van deze goedkeuring. Voor het accommodatieplatform KISSAMA werden met ingang van 1 november opeenvolgende kortetermijncontracten afgesloten in Kongo. Deze contracten brengen de KISSAMA in een goede positie in West-Afrika om verdere opportuniteiten te vinden in 2011. Diensten en holding De bijdrage tot het bedrijfsresultaat van de Dienstenactiviteiten (EXMAR Shipmanagement, BELGIBO en TRAVEL PLUS) is USD 0,3 miljoen voor het derde kwartaal. Samen met de Holdingactiviteiten wordt voor USD -1,0 miljoen bijgedragen (vergeleken met USD -1,0 miljoen voor het derde kwartaal 2009).