Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door een wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten van

de wisselkoers en renterisico's op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash niet gerealiseerde winst van USD 2,8 miljoen (USD - 35,1 miljoen in 2011).

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door een wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten van de wisselkoers en renterisico's op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash niet gerealiseerde winst van USD 2,8 miljoen (USD - 35,1 miljoen in 2011).