- Cash Flow uit de bedrijfsactiviteiten (EBITDA) over 2012 bedraagt USD 161,4 miljoen; bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt USD 87,4 miljoen.

- De cijfers omvatten: een winst van USD 23,9 miljoen op de finale afrekening van de verkoop van de OPTI-EX® aan LLOG, en een winst van USD 13,2 miljoen op de verkoop van de CHACONIA, de ELVERSELE en de TIELRODE.

- Wijziging in de marktwaarde van de indekkingsinstrumenten (interestvoet van EUR / USD FX) resulteerde in een non-cash, niet gerealiseerde winst van USD 1,4 miljoen inbegrepen in het financieel resultaat.

- Het bedrijfsresultaat werd gunstig beïnvloed door een sterke LPG-markt vooral in het eerste deel van 2012. In het vierde kwartaal stagneerde de markt maar vanaf de eerste weken van 2013 is een opwaartse trend waar te nemen.

- In maart 2012 sloot EXMAR een 15 jaar durende overeenkomst af met PACIFIC RUBIALES voor het gebruik van een vlottende liquefactie-, hervergassings- en opslagunit (Floating Liquefaction Storage Regasification Unit - FLSRU) voor de Colombiaanse kust. De eenheid is in aanbouw bij Wison Heavy Industries in China en zal eind 2014 opgeleverd worden. De financiering ervan gebeurt door IFC (the WorldBank Group), China EXPORT - IMPORT Bank en US EXPORT- IMPORT Bank.

- EXMAR en LLOG sloten in juni 2012 een overeenkomst voor het ontwerp, de ontwikkeling en het toezicht van de constructie van een half afzinkbaar productieplatform gebaseerd op het OPTI® design. EXMAR verkocht de licentie van het OPTI® design aan LLOG en zal in de komende 20-24 maanden instaan voor het bouwtoezicht.

- Begin december kondigden EXMAR en TEEKAY LNG Partners (TGP) de oprichting aan van een 50/50 joint venture aan die een vloot gastankers zal bezitten en uitbaten. Deze vloot bestaat uit 23 schepen van het midsize- en VLGC-type die door EXMAR werden ingebracht alsook de 4 nieuwbouwschepen die in aanbouw zijn bij Hyundai Mipo. Voor haar aandeel van 50% in de joint venture zal TEEKAY ongeveer USD 135 miljoen aan EXMAR betalen. De transactie zal midden februari afgerond worden. Het ligt in de bedoeling van de joint venture bijkomende schepen te bestellen.

- EXMAR verwierf half december de overige 50% van de BRUGGE VENTURE en de TOURAINE van Wah Kwong.

- De totale koopsom van de OPTI-EX® werd in januari 2012 vervroegd betaald. Het platform, dat in juli 2011 aan LLOG werd geleverd, werd oorspronkelijk verkocht onder een uitgestelde betalingsovereenkomst.

- Cash Flow uit de bedrijfsactiviteiten (EBITDA) over 2012 bedraagt USD 161,4 miljoen; bedrijfsresultaat (EBIT) bedraagt USD 87,4 miljoen. - De cijfers omvatten: een winst van USD 23,9 miljoen op de finale afrekening van de verkoop van de OPTI-EX® aan LLOG, en een winst van USD 13,2 miljoen op de verkoop van de CHACONIA, de ELVERSELE en de TIELRODE. - Wijziging in de marktwaarde van de indekkingsinstrumenten (interestvoet van EUR / USD FX) resulteerde in een non-cash, niet gerealiseerde winst van USD 1,4 miljoen inbegrepen in het financieel resultaat. - Het bedrijfsresultaat werd gunstig beïnvloed door een sterke LPG-markt vooral in het eerste deel van 2012. In het vierde kwartaal stagneerde de markt maar vanaf de eerste weken van 2013 is een opwaartse trend waar te nemen. - In maart 2012 sloot EXMAR een 15 jaar durende overeenkomst af met PACIFIC RUBIALES voor het gebruik van een vlottende liquefactie-, hervergassings- en opslagunit (Floating Liquefaction Storage Regasification Unit - FLSRU) voor de Colombiaanse kust. De eenheid is in aanbouw bij Wison Heavy Industries in China en zal eind 2014 opgeleverd worden. De financiering ervan gebeurt door IFC (the WorldBank Group), China EXPORT - IMPORT Bank en US EXPORT- IMPORT Bank. - EXMAR en LLOG sloten in juni 2012 een overeenkomst voor het ontwerp, de ontwikkeling en het toezicht van de constructie van een half afzinkbaar productieplatform gebaseerd op het OPTI® design. EXMAR verkocht de licentie van het OPTI® design aan LLOG en zal in de komende 20-24 maanden instaan voor het bouwtoezicht. - Begin december kondigden EXMAR en TEEKAY LNG Partners (TGP) de oprichting aan van een 50/50 joint venture aan die een vloot gastankers zal bezitten en uitbaten. Deze vloot bestaat uit 23 schepen van het midsize- en VLGC-type die door EXMAR werden ingebracht alsook de 4 nieuwbouwschepen die in aanbouw zijn bij Hyundai Mipo. Voor haar aandeel van 50% in de joint venture zal TEEKAY ongeveer USD 135 miljoen aan EXMAR betalen. De transactie zal midden februari afgerond worden. Het ligt in de bedoeling van de joint venture bijkomende schepen te bestellen. - EXMAR verwierf half december de overige 50% van de BRUGGE VENTURE en de TOURAINE van Wah Kwong. - De totale koopsom van de OPTI-EX® werd in januari 2012 vervroegd betaald. Het platform, dat in juli 2011 aan LLOG werd geleverd, werd oorspronkelijk verkocht onder een uitgestelde betalingsovereenkomst.