De teleurstellende vrachttarieven voor de VLGC-vloot hadden een negatieve invloed op het resultaat, maar anderzijds werd het resultaat positief beïnvloed door de verkoop van de CARLI BAY (Midsize) die een meerwaarde opleverde van USD 19,9 miljoen.

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -88,6 (USD -22,00 miljoen in 2007) en door USD -5,5 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoersverlies (EUR/USD) (USD-7,8 miljoen in 2007).

Het geconsolideerde resultaat nà belasting voor 2008 bedraagt USD -62,6 miljoen (USD 0,5 miljoen voor 2007). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market), zou het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 31,5 miljoen bedragen.

De teleurstellende vrachttarieven voor de VLGC-vloot hadden een negatieve invloed op het resultaat, maar anderzijds werd het resultaat positief beïnvloed door de verkoop van de CARLI BAY (Midsize) die een meerwaarde opleverde van USD 19,9 miljoen.Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -88,6 (USD -22,00 miljoen in 2007) en door USD -5,5 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoersverlies (EUR/USD) (USD-7,8 miljoen in 2007).Het geconsolideerde resultaat nà belasting voor 2008 bedraagt USD -62,6 miljoen (USD 0,5 miljoen voor 2007). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market), zou het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 31,5 miljoen bedragen.