Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2009 bedraagt USD 44,5 miljoen (USD 79,4 miljoen voor 2008). Dit bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden op de LPG-spotmarkt en in het bijzonder voor de VLGC-markt.

Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 54,6 miljoen (USD -88,6 miljoen verlies in 2008), en door USD 13 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) - (USD -5,5 miljoen verlies in 2008).

Voor 2009 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 43,5 miljoen (vergeleken met USD -62.6 miljoen voor 2008). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD -11,1 miljoen bedragen.

Vooruitzichten 2010

- De LPG-spotmarkt blijft ongunstig. EXMAR blijft echter beschermd door een aanzienlijke contractportefeuille met vooraanstaande klanten.

- EXMAR en Excelerate Energy L.P. bereikten een overeenkomst over de herstructurering van hun aandeel (50/50) in de LNGRV EXPEDIENT en de LNGRV EXEMPLAR, waarbij EXMAR haar belang in beide schepen aan Excelerate Energy L.P. heeft overgedragen. EXMAR zal verder instaan voor het beheer en de uitbating van het schip.

De overdracht van deze aandelen kadert in een ruimere commerciële overeenkomst tussen EXMAR en Excelerate Energy betreffende hun LNG-activiteiten.

De resultaten voor de LNG-divisie voor 2010 zullen in lijn zijn met de resultaten over 2009.

- De onderhandelingen met verschillende partijen voor de tewerkstelling van de OPTI-EX in West-Afrika, Brazilië en de Golf van Mexico worden verdergezet. De bijdrage van de offshore divisie voor 2010 zal in grote mate afhankelijk zijn van de tewerkstelling van de OPTI-EX.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het jaar 2009 bedraagt USD 44,5 miljoen (USD 79,4 miljoen voor 2008). Dit bedrijfsresultaat werd beïnvloed door de moeilijke marktomstandigheden op de LPG-spotmarkt en in het bijzonder voor de VLGC-markt. Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot, wat uiteindelijk resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 54,6 miljoen (USD -88,6 miljoen verlies in 2008), en door USD 13 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinst (EUR/USD) - (USD -5,5 miljoen verlies in 2008). Voor 2009 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD 43,5 miljoen (vergeleken met USD -62.6 miljoen voor 2008). Indien geen rekening zou worden gehouden met de wijziging in de reële waarde (Mark-to-Market) van de indekkingsinstrumenten zou het geconsolideerde resultaat nà belastingen USD -11,1 miljoen bedragen. Vooruitzichten 2010 - De LPG-spotmarkt blijft ongunstig. EXMAR blijft echter beschermd door een aanzienlijke contractportefeuille met vooraanstaande klanten. - EXMAR en Excelerate Energy L.P. bereikten een overeenkomst over de herstructurering van hun aandeel (50/50) in de LNGRV EXPEDIENT en de LNGRV EXEMPLAR, waarbij EXMAR haar belang in beide schepen aan Excelerate Energy L.P. heeft overgedragen. EXMAR zal verder instaan voor het beheer en de uitbating van het schip. De overdracht van deze aandelen kadert in een ruimere commerciële overeenkomst tussen EXMAR en Excelerate Energy betreffende hun LNG-activiteiten. De resultaten voor de LNG-divisie voor 2010 zullen in lijn zijn met de resultaten over 2009. - De onderhandelingen met verschillende partijen voor de tewerkstelling van de OPTI-EX in West-Afrika, Brazilië en de Golf van Mexico worden verdergezet. De bijdrage van de offshore divisie voor 2010 zal in grote mate afhankelijk zijn van de tewerkstelling van de OPTI-EX.