Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldde Exmar gisterenavond een drempelonderschrijding (van 5,11 % naar 4,94%) ingevolge de uitoefening van aandelenopties op aandelen Exmar toegekend aan werknemers van de Exmar Groep.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, meldde Exmar gisterenavond een drempelonderschrijding (van 5,11 % naar 4,94%) ingevolge de uitoefening van aandelenopties op aandelen Exmar toegekend aan werknemers van de Exmar Groep.