Een waardevermindering van USD -26,7 miljoen op de verkoop van twee VLGC's aan BW Gas is hier inbegrepen.

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de intrest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -3,7 miljoen (eerste helft 2010: USD - 26,0 miljoen) en door USD -1,0 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (eerste helft 2010:

USD -13,9 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30 juni 2011 van EUR / USD 1,4453.

Voor het eerste semester 2011 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -37,9 miljoen (eerste helft 2010: USD -45.9 miljoen).

Een waardevermindering van USD -26,7 miljoen op de verkoop van twee VLGC's aan BW Gas is hier inbegrepen. Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de intrest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -3,7 miljoen (eerste helft 2010: USD - 26,0 miljoen) en door USD -1,0 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (eerste helft 2010: USD -13,9 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30 juni 2011 van EUR / USD 1,4453. Voor het eerste semester 2011 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -37,9 miljoen (eerste helft 2010: USD -45.9 miljoen).