Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -28,7 miljoen (2009: winst van USD 44,7 miljoen), en door USD -13,9 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (2009: winst van USD 8,3 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30

juni 2010 van EUR/USD 1,2271.

Voor het eerste semester 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -48,3 miljoen (2009: USD 36,0 miljoen).

Indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market) zou het geconsolideerd resultaat nà belastingen USD -19,6 miljoen bedragen.

Zoals aangekondigd op 17 juni hebben EXMAR NV en LLOG Deepwater Development Company LLC, Covington, Louisiana - US een principeovereenkomst ondertekend waarbij LLOG de eigendom van het half-afzinkbare productieplatform (semi-submersible production platform) OPTI-EX™ zal verwerven.

LLOG verwacht de OPTI-EX™ te kunnen inzetten in het gebied van de Mississippi Canyon Area in de Golf van Mexico en in 2011 de productie aan te vatten.

Voorwaarden tot afronden van de transactie zijn ondermeer de uitvoering van de definitieve overeenkomsten tegen medio augustus 2010 en het bekomen van de goedkeuring door de autoriteiten in de Verenigde Staten.

De betaling van de transactie wordt gespreid over een periode van 62 maanden, volgend op de installatie. Verwacht wordt dat de totale prijs die over deze periode zal betaald worden meer dan USD 400 miljoen zal bedragen.

Per 30 juni werd de OPTI-EX™ naar de rubriek "vaste activa aangehouden voor verkoop " overgezet en bijgevolg zal in de toekomst geen afschrijvingslast worden opgenomen in de winst en verliesrekening

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -28,7 miljoen (2009: winst van USD 44,7 miljoen), en door USD -13,9 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (2009: winst van USD 8,3 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30 juni 2010 van EUR/USD 1,2271. Voor het eerste semester 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -48,3 miljoen (2009: USD 36,0 miljoen). Indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market) zou het geconsolideerd resultaat nà belastingen USD -19,6 miljoen bedragen. Zoals aangekondigd op 17 juni hebben EXMAR NV en LLOG Deepwater Development Company LLC, Covington, Louisiana - US een principeovereenkomst ondertekend waarbij LLOG de eigendom van het half-afzinkbare productieplatform (semi-submersible production platform) OPTI-EX™ zal verwerven. LLOG verwacht de OPTI-EX™ te kunnen inzetten in het gebied van de Mississippi Canyon Area in de Golf van Mexico en in 2011 de productie aan te vatten. Voorwaarden tot afronden van de transactie zijn ondermeer de uitvoering van de definitieve overeenkomsten tegen medio augustus 2010 en het bekomen van de goedkeuring door de autoriteiten in de Verenigde Staten. De betaling van de transactie wordt gespreid over een periode van 62 maanden, volgend op de installatie. Verwacht wordt dat de totale prijs die over deze periode zal betaald worden meer dan USD 400 miljoen zal bedragen. Per 30 juni werd de OPTI-EX™ naar de rubriek "vaste activa aangehouden voor verkoop " overgezet en bijgevolg zal in de toekomst geen afschrijvingslast worden opgenomen in de winst en verliesrekening