Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de rentederivaten voor het beheer van het renterisico op de lange termijn financiering van de vloot, wat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 27,1 miljoen.

Het financieel resultaat werd positief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de rentederivaten voor het beheer van het renterisico op de lange termijn financiering van de vloot, wat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerde winst van USD 27,1 miljoen.