Als Griekenland de eurozone verlaat, gaat dat waarschijnlijk rommelig en zal het gepaard gaan met veel volatiliteit. Andrew Balls gaat er echter wel vanuit dat er een kleinere eurozone zal blijven bestaan.

Wil die levensvatbaar zijn, dan is een veel sterkere begrotingsunie nodig met een betere ondersteuning voor het bankensysteem, en zullen schulden een meer gemeenschappelijk karakter moeten krijgen om de risico's van een kapitaalvlucht over de grens te beperken.

Rol van ECB zal in komende jaren evolueren

Andrew Balls denkt dat de rol van de ECB de komende jaren zal evolueren. Waarschijnlijk neemt de bank daarbij meer grensoverschrijdende verantwoordelijkheden op zich.

Deze uitdagingen in Europa dragen bij aan het vervagen van de grenzen tussen krediet- en renterisico en tussen opkomende en ontwikkelde landen.

Andrew Balls maakt zorgvuldige afwegingen over die risico's, en zoekt daarbij naar bescherming tegen het risico op confiscatie en financiële repressie.

Als Griekenland de eurozone verlaat, gaat dat waarschijnlijk rommelig en zal het gepaard gaan met veel volatiliteit. Andrew Balls gaat er echter wel vanuit dat er een kleinere eurozone zal blijven bestaan. Wil die levensvatbaar zijn, dan is een veel sterkere begrotingsunie nodig met een betere ondersteuning voor het bankensysteem, en zullen schulden een meer gemeenschappelijk karakter moeten krijgen om de risico's van een kapitaalvlucht over de grens te beperken.Rol van ECB zal in komende jaren evolueren Andrew Balls denkt dat de rol van de ECB de komende jaren zal evolueren. Waarschijnlijk neemt de bank daarbij meer grensoverschrijdende verantwoordelijkheden op zich. Deze uitdagingen in Europa dragen bij aan het vervagen van de grenzen tussen krediet- en renterisico en tussen opkomende en ontwikkelde landen. Andrew Balls maakt zorgvuldige afwegingen over die risico's, en zoekt daarbij naar bescherming tegen het risico op confiscatie en financiële repressie.