Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "De Europese economie lijkt langzaam aan momentum te winnen, maar het blijft toch wachten op een echt herstel van de bedrijfswinsten. Dit in contrast tot de aandelenmarkten, die voornamelijk gestuurd werden door het verwachte winstherstel. Wil deze dynamiek -die zich ook vertaalde in een positieve evolutie van de waarde van de portefeuille- zich de komende periode bestendigen, dan zal de verwachte stijging van de winsten zich dienen te materialiseren. De huidige macro-economische indicatoren geven evenwel aan dat een voorzichtig optimisme gerechtvaardigd lijkt."

Hij vervolgt: "Bovendien verwachten we dat de exit-activiteit in de portefeuille in het lopende boekjaar belangrijk wordt, dit echter op voorwaarde dat de M&A-activiteit en de appetijt voor nieuwe beursintroducties gezond blijft. We zijn ons bewust dat een eventuele hernieuwde volatiliteit op de financiële markten een mogelijke spelbreker kan zijn. Tenslotte blijven we selectief verder werken op een aantal nieuwe investeringsopportuniteiten."

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "De Europese economie lijkt langzaam aan momentum te winnen, maar het blijft toch wachten op een echt herstel van de bedrijfswinsten. Dit in contrast tot de aandelenmarkten, die voornamelijk gestuurd werden door het verwachte winstherstel. Wil deze dynamiek -die zich ook vertaalde in een positieve evolutie van de waarde van de portefeuille- zich de komende periode bestendigen, dan zal de verwachte stijging van de winsten zich dienen te materialiseren. De huidige macro-economische indicatoren geven evenwel aan dat een voorzichtig optimisme gerechtvaardigd lijkt." Hij vervolgt: "Bovendien verwachten we dat de exit-activiteit in de portefeuille in het lopende boekjaar belangrijk wordt, dit echter op voorwaarde dat de M&A-activiteit en de appetijt voor nieuwe beursintroducties gezond blijft. We zijn ons bewust dat een eventuele hernieuwde volatiliteit op de financiële markten een mogelijke spelbreker kan zijn. Tenslotte blijven we selectief verder werken op een aantal nieuwe investeringsopportuniteiten."