Deels door de relatief goede ontwikkeling van de bedrijfsresultaten maar vooral ook omwille het potentieel die deze markt kan ontwikkelen indien de officiële rentetarieven (geleidelij) zouden afnemen.

Duchateau zoekt echter nadrukkelijk bijkomende accenten op in zowel kleinere buurlanden als Japan. De lokale overheid lijkt het dit keer (eindelijk) serieus te menen met haar monetaire stimulansen maar de nodige argwaan blijft hierbij gepast.

In Europa wordt het accent steeds nadrullekijker op Duitsland en Scandinavië gelegd. De VSA krijgt momenteel een eerder neutraal gewicht toegekend.

De plaatselijke beurs heeft immers al in belangrijke mate geanticipeerd op het potentiële herstel in 2014.

In obligaties blijft Duchateau de posities in bedrijfsobligaties ( met groeiende voorzichtigheid, gelet op de gedaalde renteverschillen ) voorlopig behouden.

De investeringen in overheidsobligaties in Euroland blijven geconcentreerd rond een substantiële positie in Ierse Overheidsobligaties. Het belangrijkste accent gaat echter naar een doorgedreven positie in (breed gespreid).

Deels door de relatief goede ontwikkeling van de bedrijfsresultaten maar vooral ook omwille het potentieel die deze markt kan ontwikkelen indien de officiële rentetarieven (geleidelij) zouden afnemen. Duchateau zoekt echter nadrukkelijk bijkomende accenten op in zowel kleinere buurlanden als Japan. De lokale overheid lijkt het dit keer (eindelijk) serieus te menen met haar monetaire stimulansen maar de nodige argwaan blijft hierbij gepast. In Europa wordt het accent steeds nadrullekijker op Duitsland en Scandinavië gelegd. De VSA krijgt momenteel een eerder neutraal gewicht toegekend. De plaatselijke beurs heeft immers al in belangrijke mate geanticipeerd op het potentiële herstel in 2014. In obligaties blijft Duchateau de posities in bedrijfsobligaties ( met groeiende voorzichtigheid, gelet op de gedaalde renteverschillen ) voorlopig behouden. De investeringen in overheidsobligaties in Euroland blijven geconcentreerd rond een substantiële positie in Ierse Overheidsobligaties. Het belangrijkste accent gaat echter naar een doorgedreven positie in (breed gespreid).