Evelyne Nieuwland (Telenet): "We kijken vol vertrouwen uit naar het tweede halfjaar, want we hebben op alle vlakken goed geboerd. Over de ganse lijn hebben we goede resultaten geboekt, zeker wat digitale televisie (+118.000) betreft. Anderzijds scoorden we ook goed voor internet (+58.000) en zowel vaste als mobiele telefonie. In de 1e helft van 2010 steeg de opbrengst van onze bedrijfsdivisie met iets meer dan 1 miljoen euro jaar op jaar tot 39,4 miljoen euro. "

Vooruitzichten voor het boekjaar 2010

Op basis van de hierboven geschetste resultaten van het eerste halfjaar 2010, blijft Telenet er vertrouwen in hebben dat het de vooropgestelde doelstellingen voor 2010 zal realiseren.

Samengevat wil Telenet een groei van de bedrijfsopbrengsten voor 2010 laten optekenen van ongeveer 8%, een Adjusted EBITDA-marge dichtbij 50%, bedrijfsinvesteringen van ongeveer 23% van de bedrijfsopbrengsten en een vrije kasstroom van meer dan €200 miljoen.

Evelyne Nieuwland (Telenet): "We kijken vol vertrouwen uit naar het tweede halfjaar, want we hebben op alle vlakken goed geboerd. Over de ganse lijn hebben we goede resultaten geboekt, zeker wat digitale televisie (+118.000) betreft. Anderzijds scoorden we ook goed voor internet (+58.000) en zowel vaste als mobiele telefonie. In de 1e helft van 2010 steeg de opbrengst van onze bedrijfsdivisie met iets meer dan 1 miljoen euro jaar op jaar tot 39,4 miljoen euro. " Vooruitzichten voor het boekjaar 2010 Op basis van de hierboven geschetste resultaten van het eerste halfjaar 2010, blijft Telenet er vertrouwen in hebben dat het de vooropgestelde doelstellingen voor 2010 zal realiseren. Samengevat wil Telenet een groei van de bedrijfsopbrengsten voor 2010 laten optekenen van ongeveer 8%, een Adjusted EBITDA-marge dichtbij 50%, bedrijfsinvesteringen van ongeveer 23% van de bedrijfsopbrengsten en een vrije kasstroom van meer dan €200 miljoen.