Maar de (verwachting over de) oplossingen die uiteindelijk op de lange termijn worden gekozen hebben al een effect op een kortere termijn. Daarom moeten drie zaken met name in het oog worden gehouden: risico, spreads en inflatie.

*Het is niet zeker dat bij vermindering van schulden in perifere landen al deze schulden ook zullen worden terugbetaald.

*Renteverschillen binnen de eurozone worden waarschijnlijk een permanent onderdeel van een nieuw macro-economisch Europees regime.

*In industrielanden zal de politieke druk om schulden te verminderen via hogere inflatie toenemen. De eurozone zal zich daar niet aan kunnen onttrekken.

Maar de (verwachting over de) oplossingen die uiteindelijk op de lange termijn worden gekozen hebben al een effect op een kortere termijn. Daarom moeten drie zaken met name in het oog worden gehouden: risico, spreads en inflatie. *Het is niet zeker dat bij vermindering van schulden in perifere landen al deze schulden ook zullen worden terugbetaald. *Renteverschillen binnen de eurozone worden waarschijnlijk een permanent onderdeel van een nieuw macro-economisch Europees regime. *In industrielanden zal de politieke druk om schulden te verminderen via hogere inflatie toenemen. De eurozone zal zich daar niet aan kunnen onttrekken.