Die maatregelen zullen wegen op de economische groei, zonder de economie echt in een neerwaartse spiraal te laten verzeilen. Ze zal immers gedragen worden door:

• een minder sterk geworden euro;

• de dynamiek van de groeilanden;

• de Duitse locomotief.

Voor 2011 gaat Dexia dus uit van een toename van het bbp met 1,4 % (bron: Dexia Research), wat verre van schitterend is.

Die maatregelen zullen wegen op de economische groei, zonder de economie echt in een neerwaartse spiraal te laten verzeilen. Ze zal immers gedragen worden door: • een minder sterk geworden euro; • de dynamiek van de groeilanden; • de Duitse locomotief. Voor 2011 gaat Dexia dus uit van een toename van het bbp met 1,4 % (bron: Dexia Research), wat verre van schitterend is.