De algemene verwachting dat ook in het derde trimester een licht negatieve groei zou genoteerd worden werd volgens Belfius Research bevestigd.

In een eerste voorlopige raming schat Eurostat de groei in de eurozone op -0,1%. Aldus wordt voldaan aan de gebruikelijke definitie van een recessie: twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei op kwartaalbasis.

In haar herfstprognoses stelt de Europese Commissie voor geheel 2012 een afname van het bbp met -0,4% voorop voor de eurozone en in 2013 zou er slechts nauwelijks een groei zijn met 0,1%. Dit is volledig in lijn met de recent gepubliceerde economische indicatoren.

Het vertrouwen van de bedrijfsleiders zette in september de neergaande trend sinds maart verder met -0,7 punten tegenover de voorgaande maand tot een niveau van 84,5 punten.

De verwachtingen inzake toekomstige productie en stand van de orderboeken waren negatief, terwijl volgens Belfius Research ook de huidige stand van de voorraden als voldoende werd beschouwd.

De algemene verwachting dat ook in het derde trimester een licht negatieve groei zou genoteerd worden werd volgens Belfius Research bevestigd. In een eerste voorlopige raming schat Eurostat de groei in de eurozone op -0,1%. Aldus wordt voldaan aan de gebruikelijke definitie van een recessie: twee opeenvolgende kwartalen met een negatieve groei op kwartaalbasis. In haar herfstprognoses stelt de Europese Commissie voor geheel 2012 een afname van het bbp met -0,4% voorop voor de eurozone en in 2013 zou er slechts nauwelijks een groei zijn met 0,1%. Dit is volledig in lijn met de recent gepubliceerde economische indicatoren. Het vertrouwen van de bedrijfsleiders zette in september de neergaande trend sinds maart verder met -0,7 punten tegenover de voorgaande maand tot een niveau van 84,5 punten. De verwachtingen inzake toekomstige productie en stand van de orderboeken waren negatief, terwijl volgens Belfius Research ook de huidige stand van de voorraden als voldoende werd beschouwd.