De Europese banken kunnen dankzij de gratis geld-politiek een geleidelijk herstel van hun solvabiliteit bewerkstellingen en probleemlanden kunnen terug toegang verwerven tot de financiële markten tegen een redelijke financieringsrente.

Op middellange termijn blijft het efficiëntie-verschil tussen de verschillende lidstaten van de Eurozone echter een zeer ernstig potentieel probleem. Het verschil in evolutie in de reële effectieve wisselkoersen vereist een fundamentele ingreep in de werking van de Muntzone.

Hierbij dient een corrigerend mechanisme te worden ingebouwd dat optreedt wanneer de rechtzetting van het verschil in efficiëntie tussen diverse landen niet meer mogelijk is door besparingen.

Dit is volgens professor Stefan Duchateau bijvoorbeeld het geval wanneer de negatieve impact van besparingen op de locale economie dermate groot wordt dat het de efficiëntiewinst uitveegt ... zoals nu in Spanje.

De Europese banken kunnen dankzij de gratis geld-politiek een geleidelijk herstel van hun solvabiliteit bewerkstellingen en probleemlanden kunnen terug toegang verwerven tot de financiële markten tegen een redelijke financieringsrente. Op middellange termijn blijft het efficiëntie-verschil tussen de verschillende lidstaten van de Eurozone echter een zeer ernstig potentieel probleem. Het verschil in evolutie in de reële effectieve wisselkoersen vereist een fundamentele ingreep in de werking van de Muntzone. Hierbij dient een corrigerend mechanisme te worden ingebouwd dat optreedt wanneer de rechtzetting van het verschil in efficiëntie tussen diverse landen niet meer mogelijk is door besparingen. Dit is volgens professor Stefan Duchateau bijvoorbeeld het geval wanneer de negatieve impact van besparingen op de locale economie dermate groot wordt dat het de efficiëntiewinst uitveegt ... zoals nu in Spanje.