Hoewel de ECB geen verdere renteverlagingen overweegt, valt er vóór 2017 ook geen renteverhoging te verwachten. Maar voor 2015 staan beperkte aankopen van geëffectiseerde KMO-leningen (om de ABS-markt nieuw leven in te blazen) op het programma.

De kans dat de ECB in de nabije toekomst tot de "nucleaire optie" van massaal opkopen van overheidsobligaties zal overgaan, is echter zeer klein.

Het lijkt waarschijnlijker dat indien de euro te sterk blijft, de ECB eerst een Zwitsers recept uitprobeert, waarbij een ongewenste versterking van de wisselkoers actief wordt tegengegaan," stelt Peter Vanden Houte, Chief Economist van ING België.

Hoewel de ECB geen verdere renteverlagingen overweegt, valt er vóór 2017 ook geen renteverhoging te verwachten. Maar voor 2015 staan beperkte aankopen van geëffectiseerde KMO-leningen (om de ABS-markt nieuw leven in te blazen) op het programma. De kans dat de ECB in de nabije toekomst tot de "nucleaire optie" van massaal opkopen van overheidsobligaties zal overgaan, is echter zeer klein. Het lijkt waarschijnlijker dat indien de euro te sterk blijft, de ECB eerst een Zwitsers recept uitprobeert, waarbij een ongewenste versterking van de wisselkoers actief wordt tegengegaan," stelt Peter Vanden Houte, Chief Economist van ING België.