De beslissing om de strakkere begrotings- en schuldregels met de eraan verbonden sancties op te nemen in een intergouvernementele overeenkomst die uiterlijk in maart 2012 zou moeten ondertekend worden, is een essentiële stap naar meer afdwingbare discipline en geloofwaardigheid.

De beslissing om de strakkere begrotings- en schuldregels met de eraan verbonden sancties op te nemen in een intergouvernementele overeenkomst die uiterlijk in maart 2012 zou moeten ondertekend worden, is een essentiële stap naar meer afdwingbare discipline en geloofwaardigheid.