Rhodes bouwde namelijk een grote ervaring op met begrotingsproblemen en hoe die opgelost kunnen worden. Daarbij wordt vaak ook verwezen naar het Belgische voorbeeld.

In 1992 - toen het verdrag van Maastricht werd afgesloten - was het tekort op de Belgische begroting opgelopen tot 8,40% van het BBP. Vijf jaar later was dat teruggedrongen tot nog 3%.

Rhodes bouwde namelijk een grote ervaring op met begrotingsproblemen en hoe die opgelost kunnen worden. Daarbij wordt vaak ook verwezen naar het Belgische voorbeeld. In 1992 - toen het verdrag van Maastricht werd afgesloten - was het tekort op de Belgische begroting opgelopen tot 8,40% van het BBP. Vijf jaar later was dat teruggedrongen tot nog 3%.