Ook de Europese Unie waarschuwt voor Bitcoin, de consumenten moeten er zich volgens de EU van bewust zijn dat ze niet beschermd door eender welke regelgeving wanneer ze betalingen in Bitcoin verrichten. De virtuele munt is bovendien kwetsbaar voor hackers.

Daarenboven is er nog het probleem van een mogelijk waardeverlies. Wanneer er zich misstanden of criminele feiten voordoen, kan de Europese regelgever de handelsplatformen sluiten. Met als gevolg dat uiteindelijk de consumenten/beleggers hun inzet volledig kwijtspelen.

Ook de Europese Unie waarschuwt voor Bitcoin, de consumenten moeten er zich volgens de EU van bewust zijn dat ze niet beschermd door eender welke regelgeving wanneer ze betalingen in Bitcoin verrichten. De virtuele munt is bovendien kwetsbaar voor hackers. Daarenboven is er nog het probleem van een mogelijk waardeverlies. Wanneer er zich misstanden of criminele feiten voordoen, kan de Europese regelgever de handelsplatformen sluiten. Met als gevolg dat uiteindelijk de consumenten/beleggers hun inzet volledig kwijtspelen.